Uw-Belastingspecialist.nl

Wat is inkomstenbelasting…
Het belastingstelsel bestaat u 3 belastbare inkomens, het zogenaamde boxenstelsel, namelijk: in box 1, in box 2 en in box 3. Elke box kent zijn eigen belastingtarief. Hoeveel belasting je uiteindelijk moet betalen kan worden berekent door de tarieven toe te passen op de belastbare inkomens. Het belastingbedrag wordt daarna vermindert met 1 of meer heffingskortingen.

Tarief box 1 (werk en woning)
Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. U gaat naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt. Over het belastbaar inkomen uit werk en woning moet u in de eerste 2 schijven ook premie volksverzekeringen betalen. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u volgens een aangepast tarief.    meer info box 1

Tarief box 2 (aanmerkelijk belang)
Hebt u, eventueel samen met uw fiscale partner, een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie? Dan moet u misschien belasting betalen over het voordeel dat u daarvan hebt. U hebt een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% hebt van de aandelen en/of winstbewijzen of genotsrechten op winstbewijzen en/of stemrecht hebt.

Tarief box 3 (sparen en beleggen)
Hebt u vermogen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan hoeft u de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld de rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst, niet aan te geven. Uw kosten, zoals betaalde rente, mag u niet aftrekken.

Meer inkomstenbelasting

Aangifte Inkomstenbelasting