Uw-Belastingspecialist.nl

Nieuw BTW-nummer

Eenmanszaken krijgen voor 1 januari een nieuw BTW-nr  omdat deze groep ondernemers een BTW nr hebben gebaseerd op het BSN-nr. Het BTW nr blijft tot 2020 gekoppeld aan BSN. Alleen een eenmanszaak heeft hier mee te maken. Samenwerkingsvormen zoals een VOF hebben al een...
Uitstel wet DBA

Uitstel wet DBA

Brief over uitstel handhaving Wet DBA Bent u ZP’er? De Belastingdienst stuurt ex-VAR-houders de komende periode (tot 14 februari)  een brief waarin wordt uitgelegd wat dit uitstel betekent voor de zp’er. In de brief wordt onder andere antwoordt gegeven op...
OB oninbare vorderingen

OB oninbare vorderingen

Oninbare vorderingen Het terugvorderen van OB op oninbare vorderingen wordt eenvoudiger. Is uw factuur één jaar na het opeisbaar worden nog niet betaald? U kunt de afgedragen OB dan terugvragen in uw reguliere aangifte OB. Dit hoeft niet meer met een apart verzoek. De...