Uw-Belastingspecialist.nl

BTW & Brexit

Als u goederen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) importeert moet u, als het VK bij de BREXIT uit de EU stapt,  BTW afdragen over deze goederen. De BTW is verschuldigd op het moment van import en moet direct worden afgedragen. Hiervan dient telkens opnieuw, direct bij...

Investeren

Investeren in bedrijfsmiddelen kan fiscaal interessant zijn omdat. als je voldoet aan de voorwaarden in aanmerking kunt komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor kleinschaligheidsaftrek zijn bijvoorbeeld:...

Wet Hillen

Iedere bezitter van een eigen woning, dat is de woning waar  de bezitter staat ingeschreven in de basis registratie personen, moet in de aangifte Inkomstenbelasting het zogenaamde eigenwoningforfait (EWF) opgeven als inkomsten.  Dit EWF wordt berekend met een...
OB oninbare vorderingen

OB oninbare vorderingen

Oninbare vorderingen Het terugvorderen van OB op oninbare vorderingen wordt eenvoudiger. Is uw factuur één jaar na het opeisbaar worden nog niet betaald? U kunt de afgedragen OB dan terugvragen in uw reguliere aangifte OB. Dit hoeft niet meer met een apart verzoek. De...