Uw-Belastingspecialist.nl

Belastingen voor Particulieren

Particulieren ondervinden talloze obstakels bij de belastingen. Individueel zijn er grote verschillen, Loon, Resultaat uit overige werkzaamheden. Waar moet u rekening mee houden, welke uitgaven mogen in aftrek worden gebracht. Op tijd aangifte doen of uitstel vragen?  Steeds meer particulieren krijgen te maken omzetbelasting in verband met zonnepanelen.
Ik verzorg aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers maar ook voor particulieren. Veel particulieren zijn het overzicht een beetje kwijt door alle fiscale regels. Met de nieuwe online werkwijze staan veel gegevens vooraf ingevuld om te worden gecontroleerd, blijkt het toch voor velen een lastige klus. Ik help u hier graag bij. Door een checklist te gebruiken worden alle voor u relevante onderdelen besproken, op basis waarvan ik uw aangifte inkomstenbelasting kan verzorgen.

 

Belastingen | Assen

Loon uit dienstbetrekking

Een dienstbetrekking is een arbeidsrelatie die is gebaseerd op een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Met deze overeenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over de voorwaarden waaronder de werknemer tegen betaling werkt. Meestal leggen de werkgever en werknemer deze afspraken schriftelijk vast, maar zij kunnen dat ook mondeling of stilzwijgend doen. Ken merken voor een dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:

  • De werknemer heeft zich verplicht om voor de werkgever te werken.

  • De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen.

  • Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding

 

Resultaat uit overige werkzaamheden

U bent geen ondernemer, maar hebt wel inkomsten uit freelance werkzaamheden, als schrijver of als gastouder. Dit zijn inkomsten uit overige werkzaamheden en moeten in de aangifte IB worden aangegeven te worden. Vergoedingen voor het geven van een (eenmalig) college’s vallen hieronder. Alle ontvangsten, verminderd met de gemaakte kosten wordt als het resultaat uit overige werkzaamheden gezien en moet in de aangifte worden vermeld. Een administratie bijhouden is niet noodzakelijk maar de opgave van inkomen moet wel aannemelijk zijn.
Over dit inkomen  is inkomstenbelasting verschuldigd en moet de bijdrage voor de zorgverzekeringswet (zvw) afgedragen worden.

 

Aangifte inkomstenbelasting

Bij het indienen van de aangifte IB/PVV mag een aantal inkomsten en aftrekposten worden verdeeld tussen u en uw (fiscale) partner. Door deze verdeling slim te benutten is het mogelijk  om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Op basis van de aangifte Inkomstenbelasting blijkt welk bedrat moet worden betaald of wordt terug ontvangen en kan een inschatting worden gemaakt of er recht bestaat op toeslagen. Voordat de aangifte wordt ingediend bespreken we samen de aangifte.

 

Middeling bij sterk wisselende inkomen

Soms worden mensen geconfronteerd met sterk wisselende inkomens. Indien uw inkomen over 3 jaren heel wisselend is geweest, is mogelijk de middelingsregeling van toepassing. Ik kan voor u over 3 aaneengesloten jaren een berekening maken van het gemiddelde inkomen en hoeveel belasting per jaar betaald moet worden. Zijn deze bedragen, na aftrek van de drempel, lager dan de opgelegde aanslagen, dan is er recht op een teruggaaf.