Uw-Belastingspecialist.nl

Werkkostenregeling; verhoogde vrije ruimte

In het belastingplan 2020 is aangekondigd dat de vrije ruimte van de werkkostenregeling per 2020 wordt verhoogd. Kleine werkgevers hebben profijt van de verhoging van de vrije ruimte.

Extra ruimte: 0,5%

Voor werkgevers levert de verruiming van 1,2% naar 1,7% extra vrije ruimte op: 0,5 procentpunt x loonsom  (bij een loonsom van € 400.000,- dus € 2000,-)  Het percentage eindheffing over heet hogere bedrag blijft 80%. In het voorbeeld betekent dat een extra loonheffing van   € 1.600 kosten. Werkgevers die de vrije ruimte overschreden, kunnen door deze maatregel dus aardig wat voordeel behalen met de hogere vrije ruimte.