Uw-Belastingspecialist.nl

Heffingskortingen stijgen in 2020

De heffingskortingen stijgen de komende jaren nog harder dan aanvankelijk gepland, zo blijkt uit het Belastingplan 2020..
De maximale algemene heffingskorting komt daardoor voor 2020 uit op € 2.711,-. (2019 € 2.477,-)  In 2021 komt daar nog eens € 90 bij.

De algemene heffingskorting wordt per 2020 met € 78,-extra verhoogd dan de in 2018 al aangekondigde verhoging. Waardoor de algemene heffingskorting in 2020 uitkomt op € 2.711,-. Ook in 2021 komt er een extra verhoging, deze is echter minimaal. De in 2021 verhoging gaat van € 88,- naar € 90,- Waardoor de algemene heffingskorting in 2021 dan maximaal € 2.801,- bedraagt. Deze verhogingen moeten de koopkracht van mensen met lagere inkomens verbeteren.

Ook stijging arbeidskorting

Ook de arbeidskorting wordt verhoogd. Om werken fiscaal aantrekkelijker te maken stijgt naast de algemene heffingskortingen stijgen ook de arbeidskorting.Deze inkomensafhankelijke korting gaat in 2020 omhoog van € 3.399 naar € 3.819. Per 2021 komt daar nog eens € 324 bij en daarmee komt de maximale arbeidskorting uit op € 4.143. De arbeidskorting is inkomensafhankelijk voor hogere inkomens.