Uw-Belastingspecialist.nl

Wat betekenen de letters en codes op de aangiftes en aanslagen ?
Op aanslagen en aangiftes gebruikt de belastingdienst codes. Deze bestaan uit het fiscaalnummer (BSN of RSIN)  en een codering die informatie geven over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder staat een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis.

Weet u alleen het betalingskenmerk van de aanslag, zoek hier het aanslagnummer op.

De codering in letters is als volgt:
Omzetbelasting

B – Omzetbelasting
F – Naheffingsaanslag omzetbelasting
O – Teruggave omzetbelasting

voorbeeld:
0000.00.000.B.01.9040 – Omzetbelasting april 2019 (maandaangifte)
0000.00.000.B.01.9021 – Omzetbelasting kwartaal 1 2019 (kwartaalaangiftemaandaangifte)

Loonbelasting

L – Loonheffing
A – Naheffingsaanslag loonheffing
J – Teruggave loonheffingen – bijdrage zorgverzekeringswet

Inkomstenbelasting

H – Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
N – Inkomstenbelasting (gemoedsbezwaarden)

Voorbeeld:
0000.00.000.H.86 – Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018

Zorgverzekeringswet

W – Zorgverzekeringswet

Vennootschapsbelasting

V – Vennootschapsbelasting

Motorrijtuigenbelasting

M – Motorrijtuigenbelasting
Y – Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Toeslagen

T – Eindigend op een 1 – Kinderopvangtoeslag
T – Eindigend op een 2 – Huurtoeslag
T – Eindigend op een 3 – Zorgtoeslag

Overigen

Z – Overige

De codering in cijfers is als volgt:
Voor de letter vind u het fiscale- of het BSN (burgerservicenummer), na het de letter vind de tijvakcodering en de status codering plaats, dit werkt als volgt:

Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of jaar met periode weergegeven, hierna volgt een statuscodering:

De statuscodes zijn als volgt:

0 tot en met 5 – 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6 – Definitieve aanslag
7 tot en met 9 – 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

De periodecodes zijn maandnummers; 

10 januari
20 februari
30 maart
40 april

of indien kwartalen:
21 – 1e kwartaal
24 – 2e kwartaal
27 – 3e kwartaal
30 – 4e kwartaal

Heeft u nog vragen over aangiften, aanslagen of andere fiscale zaken dan kunt u contact met ons opnemen.