Uw-Belastingspecialist.nl

De huidige Kleine Ondernemers Regeling (KOR), komt met ingang van 2020 te vervallen. In de oude regeling kregen ondernemers, die jaarlijks minder dan € 1883,- Omzetbelasting moesten afdragen een korting of hoefden soms helemaal geen OB af te dragen.  De ontheffing van administratieve verplichtingen in de huidige regeling blijft  voor (particuliere) zonnepaneel eigenaren bestaan en wordt in het nieuwe systeem automatisch verlengd. 

In de nieuwe regeling, die overigens vrijwillig is, kan een ondernemer, met een jaaromzet lager dan € 20000,-  kiezen voor een vrijstelling van de btw-plicht. 
Een keuze voor vrijstelling heeft gevolgen voor de ondernemer:

  • De ondernemer brengt geen btw meer in rekening bij zijn klanten.
  • De ondernemer kan de btw die andere ondernemers bij hem in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
  • De ondernemer doet geen btw-aangifte meer.

De ondernemer die een vrijstelling heeft moet nog wel een vereenvoudigde administratie voeren waaruit de winst blijkt. In de nieuwe regeling kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en B.V.’s gebruiken maken van de vrijstelling.

Is de nieuwe regeling gunstig?
De nieuwe regeling zal voor de veel ondernemers niet gunstig uitwerken. Je factureert weliswaar zonder btw aan jouw klanten en je hoeft geen aangifte OB meer te doen, maar je verliest ook het recht op aftrek van voorbelasting (btw op jouw inkoop/kosten). Daarnaast dient zich de vraag aan…. jouw klanten (ondernemers) kunnen gefactureerde OB ‘gewoon’ aftrekken, en vormt voor hen geen kostenpost. Het verlies van het recht op aftrek van voorbelasting gaat nog zwaarder tellen als de OB op investeringen in bedrijfsmiddelen niet meer mogelijk is. Hoogstwaarschijnlijk zul je deze gemiste aftrek van OB  in de prijs van het product moeten doorberekenen. Of jij daar blij van wordt, of je klant?…..