Uw-Belastingspecialist.nl

Checklist: wat neemt u mee naar hulp bij aangifte?

Hebt u een afspraak voor hulp bij het invullen van uw aangifte 2018? In het overzicht hieronder staat wat u mee moet nemen. Zonder deze gegevens kunnen ik u niet goed helpen.

Wat neemt u altijd mee?

 • een geldig legitimatiebewijs van uzelf 
 • de afspraakbevestiging voor hulp bij aangifte
 • de aangiftebrief
 • de DigiD* of  DigiD-machtigingscode voor 2018 van uzelf en eventueel van uw fiscale partner.
  * je vult zelf je eigen DigiD en/of die van je partner in

Wat neemt u nog meer mee?

Als u een fiscale partner hebt:

 • burgerservicenummer (BSN) van uw fiscale partner
 • geboortedatum van uw fiscale partner
 • gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Misschien moet u ook nog andere gegevens meenemen naar de hulp bij aangifte. Dit is afhankelijk van uw situatie. In het overzicht hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet meenemen. 

Als je gescheiden bent 
 Als je gescheiden bent    
 • het echtscheidingsconvenant   
   
Als je een voorlopige aanslag hebt
Als je een voorlopige aanslag hebt
 • de voorlopige aanslag van dit belastingjaar   
   
Als je inkomsten uit werk of woning hebt
Als je loon, uitkering en/of pensioen  heb
 • de jaaropgave(n) van dit belastingjaar
Als je een eigen woning (koopwoning) hebt of als je een woning hebt gekocht / verkocht
 • de WOZ-beschikking van uw gemeente dit belastingjaar.
 • jouw hypotheekoverzicht dit belastingjaar
 • de notarisafrekening (als je in dit belastingjaar de eigen woning hebt gekocht of verkocht)
Als je andere inkomsten hebt
Als je partneralimentatie ontvangt
 • de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie

Als je een bijdrage premiekoopwoning ontvangt

 • de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage
Als je nog andere inkomsten hebt           
 • een specificatie van de opbrengsten en de kosten
Als u reiskosten maakt
Als je met het openbaar vervoer reist  tussen jouw    
woning en jouw werk
 • de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring
Als u een lijfrente of verzekering hebt
Als je lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening
 • de lijfrentepolis
 • het clausuleblad
 • de betalingsbewijzen
 • de verklaring pensioenaangroei in het vorig belastingjaar (factor A)
 • de inkomensgegevens van het vorig belastingjaar
Als je vrijwillige verzekeringen ANW of WAO/WIA hebt
 • de polis van de verzekering
 • de betalingsbewijzen
Als u spaargeld of beleggingen hebt
Als u spaargeld of beleggingen hebt of als je schulden hebt
 • de saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari het belastingjaar waarover je aangifte doet.
Als u aftrekposten hebt
Als u alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex-)partner 
 • de betalingsbewijzen
 • naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner
Als u specifieke zorgkosten hebt
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering
Als je een voorgeschreven dieet volgt
 • de dieetverklaring van uw arts of diëtist
Als je studiekosten of  andere scholingsuitgaven hebt voor beroep of toekomstig beroep die niet onder de studiefinanciering vallen
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering
Als je giften hebt gedaan aan ANBI’s
 • de betalingsbewijzen
 • de nota’s en/of bankafschriften
 • GEEN giften in collectes