Uw-Belastingspecialist.nl

Belasting over vermogen.    .
Heb je vermogen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan wordt niet het werkelijke rendement (inkomsten), bijvoorbeeld de rente op uw spaargeld, het dividend op aandelen of de huuropbrengst, niet aan te geven. Kosten, zoals betaalde rente, is niet aftrekbaar.
De belastingdienst rekent een vast percentage over uw vermogen (minus het heffingsvrij vermogen) de grondslag voor sparen en beleggen als uw voordeel in box 3. 

Heffingsvrij vermogen
Voor iedereen geldt in box 3 een heffingsvrij vermogen.
Is het vermogen lager dan de drempel van je heffingsvrij vermogen? Dan heb je geen voordeel uit sparen en beleggen en hoef je geen belasting te betalen in box 3. Is het vermogen wel hoger? Dan telt alleen het deel erboven mee voor de berekening van de belasting in box 3.

Voor fiscaalpartners is de drempel van het heffingsvrij vermogen het dubbele bedrag.