Uw-Belastingspecialist.nl

Iedere bezitter van een eigen woning, dat is de woning waar  de bezitter staat ingeschreven in de basis registratie personen, moet in de aangifte Inkomstenbelasting het zogenaamde eigenwoningforfait (EWF) opgeven als inkomsten.  Dit EWF wordt berekend met een percentage van de WOZ-waarde. Momenteel 0,75%. Hierover betaald u dus belasting. 

In 2005 is de wet Hillen aangenomen. Hierin is bepaald dat eigenaren waarvan het EWF hoger is dan de betaalde hypotheekrente, zij een korting ontvangen over het meerdere. 
Wie geen of een kleine hypotheek heeft betaald dus geen over het eigen woning forfait. 

Het kabinet wil met ingang van 2019 het EWF verlagen naar 0.6% van de WOZ-waarde en de wet Hillen in 30 jaar afschaffen. De reden om dit te doen ligt in het enkele feit dat vanaf 2013 hypotheken verplicht lineair of annuïtair moeten worden afgelost en daardoor handhaving van deze wet niet langer zinvol is.