Uw-Belastingspecialist.nl

Lijfrenteaftrek,  jaarruimte en reserveringsruimte

Lijfrente aftrek is onder de huidige fiscale wetgeving mogelijk ter aanvulling op het pensioen. Dit kan als de belastingplichtige te maken heeft met een pensioen tekort (pensioengat) Lijfrente mag alleen benut worden binnen de jaarruimte. Het kan voorkomen dat de jaarruimte niet volledig wordt benut. Dit niet benutte bedrag vormt samen met de 8 voorgaande jaren de reserveringsruimte.

Niet benutte jaarruimte is reserveringsruimte.
Maar reserveringsruimte wordt afgetopt (beperkt), en dat weet blijkbaar niemand. Want het was een enorme klus om deze informatie boven water te krijgen.

Reken voorbeeld:
Aangifte IB 2016
Jaarruimte* = 13,8% x ((inkomen 2015 – AOW franchise = premiegrondslag)
in het voorbeeld  is dat € 1180,-

Indien de premie grondslag lager is dan € 1, is er geen aftrek mogelijk, ook niet ondanks een hoge reserveringsruimte

Nu is er in de jaren 2009 t/m 2015 een flink bedrag aan reserveringsruimte opgebouwd  € 8842,-  
U denkt deze reserveringsruimte te gaan benutten en steekt € 9000,- in een bankspaarproduct. Een bankspaarproduct is onder voorwaarden aftrekbaar als lijfrente faciliteit.

Maaaaaar…..  niets is minder waar
in 2016 mag u naast de eerder berekende € 1180,-  slechts 17% van de premiegrondslag van 2016  uit de reserveringsruimte aftrekken.

17% van de premiegrondslag   betekent  € 1453,-   dus de maximale aftrek in 2016 bedraagt    € 2633,-
Voor het restant is geen aftrek mogelijk…

TIP!  Dit restant bedrag kan vrij van loonheffing worden ontvangen ( het is immer niet in aftrek gebracht).
Vraag, tegen de tijd dat uitbetaald gaat worden een verklaring ‘Niet afgetrokken lijfrente’ aan bij de belastingdienst.  De bank/verzekeraar brengt dan geen loonheffing in rekening.  Lijfrente aftopping

* Op de werkelijke jaarruimte is een eventueel opgebouwd pensioen bij een werkgever of voor ondernemers genoten FOR ook van invloed op de hoogte van de jaarruimte. Dit is in deze berekening buiten beschouwing gelaten.