Uw-Belastingspecialist.nl

Oninbare vorderingen

Het terugvorderen van OB op oninbare vorderingen wordt eenvoudiger. Is uw factuur één jaar na het opeisbaar worden nog niet betaald? U kunt de afgedragen OB dan terugvragen in uw reguliere aangifte OB. Dit hoeft niet meer met een apart verzoek. De wet treedt op 1 januari 2017 in werking. De termijn van één jaar dan start bij het inwerkingtreden van de wet. Al bestaande oninbare vorderingen kunnen dus op 1 januari 2018 als oninbaar worden aangemerkt.