Uw-Belastingspecialist.nl

Staatssecretaris Wiebes gaat het huurrecht voor IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn brengen met de huidige praktijk ten aanzien van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een koopwoning.

De staatssecretaris vindt dat het arrest van 12 augustus 2016, nr. 15/01994 (V-N 2016/41.6) leidt tot rechtsongelijkheid. Hij komt daarom in het Belastingplan 2017 met een derde nota van wijziging, een reparatiewet. Hierin is ook opgenomen dat een onzelfstandige werkruimte in een huur woning gelijk wordt gesteld aan de onzelfstandige werkruimte in een koopwoning.

Huurrecht Vermogensrecht

De wettelijke regels gelden dan zowel huur- als koopwoningen.
Hier wordt dan gekeken naar… 
– eigen ingang,
– eigen voorziening als elektra, toilet en water.  

Voor zelfstandige werkruimtes in een koop- of huurwoning verandert er niets. Deze kosten blijven onder de bestaande voorwaarden aftrekbaar in de winst- en resultaatsfeer.