Uw-Belastingspecialist.nl

Huurkosten aftrekbaar niet voor iedere zp’er

Huurrecht is een vermogensrecht dat, indien dit ook voor meer dan 10% voor de uitoefening van de onderneming wordt gebruikt en kan daardoor tot het ondernemingsvermogen gerekend worden. De eisen die gesteld worden aan een kantoor/werkkamer aan huis zijn o.a. een eigen in- en uitgang en eigen sanitair. In een eerdere uitspraak van het gerechtshof telde het ontbreken van deze eisen zwaar mee, op grond waarvan de geen kostenaftrek werd toegestaan. De Hoge Raad stelt nu dat ‘onder “een tot zijn ondernemingsvermogen behorende woning” mede moet worden begrepen een tot het ondernemingsvermogen behorend huurrecht van een woning’.
 

Vermogensetikettering

De AWR bepaald dat vermogensrechten kunnen worden geëtiketteerd op het moment van ontstaan van dit vermogensrecht. De auto van de zaak alleen bij de aanschaf hiervan. Het huurrecht als vermogens recht ontstaat op het moment dat het huurcontract wordt/is getekend.  In de praktijk betekent dit dat in de aangifte IB van het betreffende jaar dit het vermogen geëtiketteerd dient te worden. Herziening van de gemaakte keuze is niet mogelijk.

Helaas voor iedere thuiswerkende ZP’er

In verband met de regels voor vermogens etikettering kan niet iedere ondernemer die een huis huurt en daar voor minimaal 10% van de woonruimte zakelijk gebruikt kan de huurkosten opvoeren. Huurkosten mogen nu niet ineens worden  opgevoerd  zeker als ZP’ers die al jaren ondernemer is, dit in eerdere jaren ook niet als bedrijfskosten in aftrek heeft gebracht. Pas als er een nieuwe situatie ontstaat door verhuizen. Of als een ondernemer start met een eigen bedrijf., dan kunnen de huurkosten wel weer als aftrekpost worden opgevoerd. Dit moet dan vanaf het begin van de nieuwe situatie gebeuren.

Een andere voorwaarde is dat de huurkosten als bedrijfskosten mogen worden afgetrokken in aangiftes IB die door de Belastingdienst nog niet definitief zijn opgelegd.  Starters maar ook starters die in 2015 zijn gestart en waarvan de aangifte IB nog niet is afgewikkeld kunnen hier nog gebruik van maken.

Er is op dit moment (16-8-2016) nog niet bekend of er misschien een reparatiewet komt zodat er ook met terugwerkende kracht huurkosten als ondernemingskosten in aftrek worden gebracht.

 

Commentaar 

Dit is een uitspraak die grote gevolgen heeft voor zp’ers, aldus ZZP-Nederland. Welke gevolgen hier precies uit voortvloeien moet nog blijken, maar wij nemen alvast een voorschot.
In de oude situatie werd een ondernemer geen bedrijf genoemd als hij thuiswerkte maar niet aan de eisen voldeed  (eigen opgang eigen sanitair). Nu komen de ondernemingseisen te vervallen, maar wordt gekeken naar de ondernemer. De ondernemer is gelijkgesteld aan de onderneming.

De vraag die nu rijst vervolgt ZZP-nederland: Komt er dan ook een berekeningssystematiek voor ondernemers met een hypotheek? Die kunnen alleen kosten aftrekbaar maken als er sprake is van een zelfstandige wooneenheid (eigen opgang etc.) Het kan niet zo zijn dat alleen huurders voordeel kunnen behalen, terwijl er voor huizenbezitters veel strengere eisen worden gesteld. Maak er dan een generieke maatregel van.

Wat zullen de gevolgen hiervan zijn voor de kantoormarkt? Nu een zzp’er thuis kan werken met veel financieel voordeel, zal er ook meer thuisgewerkt worden.