Uw-Belastingspecialist.nl

Kinderbijslag is geen toeslag.

Met de kinderbijslag ondersteunt de overheid ouders in de  kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de SVB. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van uw kind of kinderen. U blijft deze kinderbijslag ontvangen tot uw kind 18 jaar wordt, of recht heeft op studiefinanciering. In tegenstelling van de toeslagen is de hoogte hier niet inkomensafhankelijk.

 

Uw kind mag met vakantiewerk of bijbaan bijverdienen.

Veel kinderen hebben een bijbaantje in de avond of het weekeinde en in vakanties. Bijverdienen binnen de regels van de SVB mag. Hoeveel dat is voordat de kinderbijslag in gevaar komt hangt af van de leeftijd en het bedrag dat het kind verdiend. 

Tot de leeftijd van 16 jaar mogen kinderen onbeperkt bijverdienen. U wordt niet gekort.

In de leeftijd van 16 en 17 jaar mogen kinderen per kwartaal beperkt bijverdienen. 

Zomervakantie, extrawerk, extra verdienen

In de periode tussen twee schooljaren, de zomervakantie hebben kinderen vaak een vakantiebaan. Ze werken dan meer. Met dit vakantiewerk mag uw kind extra bijverdienen.

Vakantiewerk bij dezelfde werkgever

Werkt uw kind in de vakantie extra bij de werkgever waar hij al een bijbaantje heeft Als uw kind door het jaar heen een baantje heeft en in de vakantie nog wat extra werkt bij dezelfde werkgever, dan wordt het extra werk als vakantiewerk gezien. Loopt uw kind stage en werkt uw kind extra tijdens de vakantietijd? Dan kan het extra werk ook als vakantiewerk worden aangemerkt als in de stage-overeenkomst staat dat het niet verplicht is om tijdens de vakantietijd door te werken.

Inkomsten hoger dan het maximumbedrag?

De bijverdiensten van uw kind kunnen schommelen. Als het inkoen van uw kind boven het maximumbedrag komt moet u de kinderbijslag terugbetalen.
Geef zo vroeg mogelijk aan het SVB door dat uw kind waarschijnlijk meer dan het maximumbedrag verdient. Dan wordt daar bij de uitbetaling al rekening mee gehouden.

Meer informatie vindt u op de website van de SVB