Uw-Belastingspecialist.nl

De DBA in uw eigen overeenkomst.

Bij het afsluiten van nieuwe opdrachten kunt u niet langer de oude VAR – verklaring gebruiken.  Gebruik hiervoor de nieuwe DBA – overeenkomsten.  U en uw opdrachtgevers kunnen deze overeenkomst gebruiken om een overeenkomst van opdracht af te sluiten. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.

De DBA – overeenkomsten zijn breed toepasbaar en hiermee zijn vrijwel alle arbeidsrelaties gedekt waarbij er geen sprake is van loondienst. Om welk werk en welke branche het gaat, is niet van belang.
Zolang u en uw opdrachtgever werken volgens 1 van de, door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten, weet uw opdrachtgever zeker dat er geen sprake is van loondienst en hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Ik adviseer u om zo’n overeenkomst te gebruiken, maar dat is niet verplicht en behelst een zeker risico met betrekking tot de arbeidsrelatie.

Gemarkeerde bepalingen

In onderstaande algemene overeenkomsten zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

DBA model 1 geen werkgeversgezag  

DBA model 2 geen werkgeversgezag

 

Verwijzing naar de overeenkomst

Als u deze overeenkomst gaat gebruiken, moet u in uw overeenkomst van opdracht verwijzen naar het kenmerknummer ervan. Gebruik daarvoor de volgende tekst:

‘Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op [DATUM] onder nummer [NUMMER] beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd overgenomen. Voor zover in deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.’