Uw-Belastingspecialist.nl

Overeenkomsten (DBA)

In de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ontstaat er een nieuw systeem voor hte bepalen van de arbeidsrelatie. In overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 zal vervangen wordt de relatie en de uitgevoerde werkzaamheden vastgelegd waardoor zekerheid vooraf wordt geboden over de gevolgen voor loonheffing.

  

Overeenkomst per sector

Op de website van de belastingdienst worden steeds meer goedgekeurde (model)overeenkomsten gepubliceerd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de contracten downloaden, invullen en gebruiken. Deze contracten mogen inhoudelijk niet worden gewijzigd omdat daarmee de goedkeuring vervalt en daarmee de juridische strekking van de overeenkomst ongeldig is. In de overeenkomst wordt de feitelijke werksituatie vastgelegd. Indien deze overeenkomt geeft de Belastingdienst daarmee de garantie vooraf dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden.

Eigen overeenkomst

Heeft u meerdere opdrachtnemers aan het werk dan mag u als opdrachtgever ook voor alle opdrachtnemers een eigen overeenkomst opstellen voor soortgelijk werk. Nadat de Belastingdienst deze overeenkomst heeft goedgekeurd heeft u als opdrachtgever dan ook de garantie dat hij geen loonheffingen hoeft in gehouden behoeft te worden. Het voordeel is dat u deze overeenkomst steeds opnieuw kunt gebruiken mits de werksituatie niet verandert.

Opdrachtgever eind verantwoordelijke

Het beoordelen van de arbeidsrelatie is vanaf 1 mei 2016 de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Als achteraf blijkt dat de manier van werken niet volgens de goedgekeurde overeenkomst gaat en er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval verzekerd voor werknemersverzekeringen.   

Beoordeling inzake ondernemerschap

Een opdrachtnemer zal als ondernemer moeten worden beoordeeld. De ondernemers criteria zijn hierbij van doorslaggevend belang. De DBA overeenkomsten worden alleen beoordeeld op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst en daardoor de plicht tot het afdragen van loonheffingen door de opdrachtgever. De goedkeuring van een overeenkomst behelst geen oordeel over de fiscale situatie van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zelf aantonen dat hij voldoet aan de criteria van het ondernemerschap om recht te hebben op de fiscale ondernemersvoordelen.  

 

Resultaat overige werkzaamheden

Voldoet de opdrachtnemer niet aan de criteria voor het ondernemerschap en is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst dan valt deze onder de categorie resultaatgenieter en dient zijn inkomen aan te geven als resultaat uit overige werkzaamheden en heeft geen recht op ondernemers faciliteiten.

 

Bron:   www.belastingdienst.nl  www.ondernemersplein.nl