Uw-Belastingspecialist.nl

INVESTERINGSAFTREK

Nu is het moment om te bepalen wanneer u bedrijfsmiddelen bestelt.
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen die minimaal € 450,- (ex BTW) kosten, bestaat recht op Investeringsaftrek als het totaal van de investeringen per kalenderjaar minimaal € 2300,- bedragen. Het is dus tijd om u te realiseren wat u het in het lopende kalenderjaar aan investering heeft gedaan en wat u volgend jaar wilt investeren. Als u niet aan het drempelbedrag komt kunt u investeringen voor volgend jaar nog in 2015 doen. Voor de ‘investeringsaftrek’ — een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag — is het bestelmoment bepalend. Als u het bedrijfsmiddel in 2015 nog niet in gebruik neemt en u heeft slechts aanbetaald, wordt de investeringsaftrek beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag. De overige aftrek vindt dan in 2016 plaats als in dat jaar ten minste een bedrag ter grootte van de resterende aftrek is betaald of het bedrijfsmiddel daadwerkelijk in gebruik is genomen.

 

 Investeringen boven € 55.745 leveren géén extra aftrek op. Uitstel van een deel van de investeringen naar volgend jaar kan dan een oplossing zijn. Overleg met uw-boekhouder.nl   uw-belastingspecialist.

 ZPérs hebben er niet veel mee te maken…  ik noem ze toch even, je weet maar nooit.
  – MIA   Millieu Investerings Aftrek
  – VAMIL   Vervroegd Afschrijven Millieu Investeringen
  – RDA  Research & Development Aftrek