Uw-Belastingspecialist.nl

Afrtekposten voor Zelfstandig Professionals

Iedereen die in Nederland geld verdient moet belasting betalen. Zo ook de ZP’er. Als ZP’er betaalt belasting over uw winst net als iedereen die een dienstbetrekking heeft. Alle belastingplichtigen hebben recht op een aantal standaard kortingen, de Heffingskortingen. Daarnaast mag iedere belastingplichtige de Hypotheekrente voor de eigen woning aftrekken. Toch zijn er voor ZP’ers een aantal fiscale voordelen. Ondernemersaftrek.

Onderstaand zetten we de belangrijkste voor u op een rij.

Wanneer wordt u fiscaal als ondernemer beoordeeld
U dient tenminste 1225 uur aan uw bedrijf te besteden, daarnaast moet u 50% van uw arbeidstijd in uw bedrijf werken.

Aftrekbare kosten
In principe zijn alle kosten die u maakt voor uw onderneming aftrekbaar van de winst die u maakt. U bepaalt welke kosten u wilt maken, zolang dit zakelijk is zijn deze kosten op enkele uitzonderingen na aftrekbaar. 

Afschrijvingen 
Waardevermindering van apparatuur die u voor uw bedrijf aanschaft zoals gereedschappen, computers, bedrijfsauto of meubilair kunt u afschrijven waardoor u minder belasting hoeft te betalen. De wijze van afschrijven is afhankelijk van het bedrijfsmiddel. Startende ondernemers kunnen willekeurig afschrijven.

Kleine Ondernemers Regeling
De KOR is een korting op de Omzetbelasting. ZP’ers kunnen bij kleine omzetten gebruikmaken van deze regeling indien zijn minder dan € 1882,- Omzet Belasting moeten afdragen. Zij krijgen dan een korting op de afdracht. Bij een afdracht lager dan € 1345,- is zelfs helemaal gen OB verschuldigd. Het bedrag wordt wel als winst gezien.

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek geldt voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen en die bij het begin van het jaar nog 65 jaar oud zijn. De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2012 een vast bedrag: € 7.280.

MKB Winstvrijstelling – 14 %
De MKB winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst en is bedoeld als stimuleringsmiddel voor kleine ondernemers. In de MKB winstvrijstelling is het urencriterium met ingang van 2010 vervallen zodat ook deeltijdondernemers er gebruik van kunnen maken.

Startersaftrek
Startersaftrek is een verhoging van de Zelfstandigenaftrek en is bedoeld voor ondernemers die in dat belastingjaar gestart zijn. De startersaftrek € 2.123, -.U heeft gedurende 5 jaar maximaal 3x recht op startersaftrek indien u ook recht heeft op Zelfstandigenaftrek, of indien u in de afgelopen 5 jaar geen onderneming heeft gehad.

Investeringsaftrek
De overheid stimuleert het ondernemerschap door verschillende fiscale maatregelen. Een van de regelingen die vaak vergeten wordt is de investeringsaftrek. Toch is die interessant voor (startende) ZZP’ers. U heeft recht op investeringsaftrek als u in een jaar meer dan € 2300,- investeert in bedrijfsmiddelen. Dit kan van alles zijn: automatisering, software, kantoorinrichting gereedschappen etc. De hoogste aftrek geldt voor investeringen met een waarde tussen € 2300,- en € 55.745,-. In dit geval heeft u recht op 28% als aftrekpost van de aanschafwaarde. Voor hogere investeringen gelden lagere aftrekpercentages.

Fiscale Oudedags Reserve FOR
Van uw behaalde winst mag u jaarlijks maximaal 10,9% van de winst opzij zetten voor uw oudedagsvoorziening. U betaald over dit bedrag op het moment dat u het in aftrek brengt geen belasting. Het betalen van belasting wordt uitgesteld tot het moment dat u het gebruikt. Koopt u er een lijfrente voor dan wordt het betalen van belasting uitgesteld totdat de lijfrente tot uitbetaling komt. Indien u stopt betaald u op dat moment belasting, tenzij u er een lijfrente voor koopt.