Uw-Belastingspecialist.nl

Hebt u kinderen? U kunt misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen kindgebonden budget. 

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw kinderen. Dit geldt niet als u een minimuminkomen hebt.

Ook vermindert het aantal kindregelingen die ouders financieel ondersteunen. Een deel van deze ondersteuning krijgt u voortaan via het kindgebonden budget.
 
 
Kindgebonden budget 2015
Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt. Krijgt u geen bericht en denkt u dat u wel recht hebt op kindgebonden budget? Dan kunt u het zelf aanvragen.
 
 
Minder regelingen: gevolgen voor uw kindgebonden budget
De overheid heeft de kindregelingen vereenvoudigd. Hierdoor zijn er vanaf 2015 minder regelingen die ouders financieel ondersteunen. Een deel van deze ondersteuning krijgt u voortaan via het kindgebonden budget.

Bent u een alleenstaande ouder? Dan ontvangt u maximaal € 3.050 meer kindgebonden budget. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit bedrag vervangt de aanvulling op de minimumuitkeringen die u kreeg van uw gemeente, de Sociale Verzekeringsbank of UWV. Het bedrag vervangt ook de alleenstaande ouderkorting. Dit is een korting die u kreeg voor de inkomstenbelasting.